JAK DOBRAĆ BUFOR DO POMPY CIEPŁA?

Należy pamiętać, iż bufor jest niezbędny, jeżeli pojemność wodna systemu C.O. jest poniżej 10L na 1kW mocy grzewczej pompy. W zależności od źródła informacji i rodzaju pompy zakłada się, iż należy liczyć ok 25L na każdy kW dla ogrzewania grzejnikami, 20L na każdy kW w mieszanym układzie grzewczym oraz 15L na kW przy ogrzewaniu podłogowym. Dodatkowo w przypadku tzw. kombinowanej instalacji grzewczej, gdy wykorzystywane jest dodatkowe źródło ciepła poza pompą np. kocioł lub kominek  lub gdy obiekt podzielony jest na kilka sekcji obiegów np. ogrzewanie podłogowe i grzejniki - bufor również spełni swoją rolę.

  1. pl
  2. en

CZYSZCZENIE ZBIORNIKA I INSTALACJI

Po zamontowaniu zbiornika ale przed rozpoczęciem użytkowania należy przepłukać zbiornik poprzez napełnienie zbiornika, nagrzaniem go do temperatury 50 stopni Celsiusa, a następnie wypuszczeniem wody przez kran w najdalej oddalonym miejscu w instalacji, czynność należy powtórzyć.

 

Właściwym ujęciem wody dla zbiornika dwupłaszczowego jest sieć wodociągowa, której jakość wody spełnia normy Dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopad 1998r. ref. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz odpowiadającego ustawodawstwa RP (Dz.U. 2017 nr poz. 2294.

PODŁĄCZENIE ZBIORNIKA DWUPŁASZCZOWEGO DO INSTALACJI

Najważniejsze 3 etapy:

1. Zawór bezpieczeństwa

(musi być obecny i sprawny).

 

2. W przypadku instalowania zbiornika w układzie grzewczym zamkniętym należy zainstalować naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności nie mniej niż 5% pojemności zbiornika, natomiast jeżeli zbiornik instalowany jest w układzie otwartym należy zamontować tzw. Zbiornik wyrównawczy o pojemności nie mniej niż 5% pojemności podgrzewacza.

 

3. Instalację rozpoczyna się od napełnienia zbiornika wodą użytkową. W następnej kolejności należ napełnić płaszcz wodą kotłową (z C.O.).

 

4. Dopuszczalna temperatura dla pracy zbiornika, to maksymalnie 70 stopni Celsiusa, maksymalne ciśnienie robocze zbiornika 0,6 MPa. Maksymalne ciśnienie robocze płaszcza 0,2 MPa.

JAK TRANSPORTOWAĆ NASZE PRODUKTY?

Modele pionowe można przenosić wyłącznie w pozycji pionowej, natomiast poziome w pozycji poziomej lub pionowej.

ISTOTNE ZALECENIA

DLA INSTALATORÓW

DLACZEGO WARTO WŁĄCZYĆ BUFOR DO INSTALACJI?

Jest to istotny element w układzie grzewczym z pompą ciepła – jest niezbędny dla gdy na 1kW mocy grzewczej pompy przypada mniej niż 10L pojemności wodnej C.O, przedłuża żywotność pompy ciepła dzięki mniejszej ilości załączeń pompy, minimalizuje wahania temperatur dzięki funkcji magazynowania ciepła, gwarantuje odpowiedni poziom przepływu wody grzewczej. Ponadto zabezpiecza instalację przed przegrzaniem, oraz gwarantuje maksymalne wykorzystanie ciepła w instalacji.

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA

Grzałka pozwala podgrzanie wody użytkowej w zbiorniku poza sezonem grzewczym. Dotyczy to instalacji na kotły stałopalne. Jeżeli instalacja wzbogacona jest o ogniwa PV grzałka może wykorzystywać pozyskiwane przez nie energię słoneczną. Nasze produkty standardowo posiadają jeden otwór na grzałkę, więc z opcji jej zamontowania użytkownik zbiornika można skorzystać w dowolnym czasie.

JAK DOPASOWAĆ LITRAŻ BUFORA DO INSTALACJI C.O. I C.W.U.?

Pojemność zależy od kilku czynników, przede wszystkim od tego jakie zapotrzebowanie na moc grzewczą posiada dany obiekt, czy instalacja przewidziana jest do ogrzewania podłogowego czy do grzejników. Bardzo ważne jest to, czy instalacja zasila ogrzewanie podłogowe czy grzejniki.  Bufor dzięki swojej charakterystyce akumuluje energię, którą można wykorzystać w układzie grzewczym wtedy gdy jest na potrzebna np. po wyłączeniu źródła ciepła (pieca). Urządzenie to może wykorzystywać źródło wtedy, gdy jest najtańsze np. w 2-giej taryfie energetycznej, co daje realne oszczędności.

JAK DOBRAĆ LITRAŻ ZBIORNIKA DO POTRZEB DANEJ RODZINY?

W przypadku użytkowania prysznica można przyjąć około 40L na osobę, natomiast dla rodzin użytkujących wannę można przyjąć średnio 50L na osobę. Rekomendowane przez nas litraże są wystarczające z uwagi na dużą prędkość nagrzewania naszych zbiorników.

JAKIE URZĄDZENIE BĘDZIE ODPOWIEDNIE DO SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO?

Każde oferowane przez nas urządzenie z uwagi na otwór na grzałkę, dlatego jest odpowiednie do podpięcia systemu fotowoltaicznego.

ZREALIZOWANE PROJEKTY

ADRES FABRYKI

 

ul. Kolejowa 3

48-133 Nowa Cerekwia

woj. opolskie

KONTAKT

 

biuro@ermet.eu

export@ermet.eu

+48 (77) 485 19 38

NASZE USŁUGI

 

Produkcja dwupłaszczowych podgrzewaczy wody, wymienników, buforów i zasobników.

POLITYKA PRYWATNOŚCI